Sebepoznání + beseda s osobnostmi z filmu

2. 9. 2021 proběhne v areálu kláštera svatého Gabriela promítání 1. dílu „Sebepoznání“, dokumentárního filmu Tomáše Adama.

Těšit se bude možné nejenom na promítání filmu, ale také na besedu s osobnostmi z filmu, kterou už mají někteří ze zájemců možná předplacenou skrze kampaň na platformě HITHIT! Ty, kterých se předplatné týká, organizátoři prosí o potvrzení jejich účasti do 30. 08. na vitej@gofreedomgroup.cz. Na besedě se představí kouč Pavel Vosoba, psycholožka Lea Paulínová, podnikatelka Markéta Franke a duchovní průvodkyně Asha.

Harmonogram:

  • 17:00 – 18:30 komentovaná prohlídka prostor kláštera a okolí
  • 18:30 – 19:00 přesun na promítání a občerstvení
  • 19:00 – 20:30 promítání 1. dílu Sebepoznání
  • 20:30 – 21:00 přestávka na občerstvení
  • 21:00 – 22:30 beseda s osobnostmi

Před projekcí se je zároveň možné zúčastnit prohlídky areálu Svatého Gabriela. Tuto prohlídku bude organizovat paní Monica Bubna z Litic, které dnes patří zámek Doudleby nad Orlicí. Monica Bubna Litic je příbuzná s Gabrielou, hraběnkou Swéerts-Sporck, donátorkou ženského benediktinského kláštera sv. archanděla Gabriela v Praze 5 na Smíchově, po jejímž patronu byl klášter pojmenován (1891). Z odkazu své příbuzné se Monica Bubna Litic stala významným znalcem a propagátorem beuronského umění, které se ukrývá za kostelními i klášterními zdmi jako jedna z kompletních, nejstarších a nejpozoruhodnějších ukázek tohoto umění na světě.

Paní Mgr. Monica Bubna organizuje prohlídku za účelem charity, jelikož výtěžek z prohlídky půjde na opravu střechy areálu Sv. Gabriela.

Sebepoznání / Alexandr Sedláček, Tomáš Adam / Česko 2021 – Sebepoznání je příběhový dokumentární film Tomáše Adama, výjimečný svým netradičním uchopením. Příběh znázorňuje dívku-Sofii, která po rozvodu svých rodičů odlétá do Indie a Asie, kde stráví nějaký čas. Odloučení jí umožňuje vzdálit se od nepříjemností, které doma pociťuje a poznává nové kultury, ale také sebe sama. Souběžně prochází její kamarád Tomáš velkou osobní krizí a rozvodem. Tato situace ho vede na cestu sebepoznání a hledání nových odpovědí. Oslovuje největší osobnosti a ptá se jich na životní otázky. Setkání s těmito lidmi bylo pro Tomáše klíčem k pochopení jeho životní nerovnováhy a přijetí sebe sama. Sofie a Tomáš se nyní opět setkávají a vyrážejí spolu na výlet do srubu, který si před lety slíbili. V průběhu setkání se Tomáš několikrát zasní a vybaví si rozhovory s osobnostmi. Sofie nově vnímá a pozoruje u Tomáše jistý klid a začne se o jeho cestu zajímat. Při večeři se však stane něco, co Sofie v žádném případě nečeká. Záměr filmu Sebepoznání je vyprovokovat mysl k úvaze. Žijí lidé tak, jak chtějí nebo žijí chyceni v životní iluzi?

Žánr

Diskuse, Komentovaná prohlídka, Projekce