Prohlídka kostela a kláštera sv. Gabriela

Genius loci v Gabriel Loci.

Prohlídka interiéru kostela a kláštera sv. Gabriela, kterou provede historik Miroslav Kunštát. Obě dvě místa účastníky pohltí svou unikátní atmosférou. V dnešní době je interiér kláštera a zejména kostela sv. Gabriela považován za nejstarší a nejpozoruhodnější ukázku beuronského umění na světě. Klášter sv. Gabriela patřil do roku 1918 ženskému benediktinskému řádu beuronské kongregace. Pro sestry ho vystavili beuronští benediktini z kláštera Emauzy na protilehlém břehu Vltavy, kteří se do Prahy přestěhovali z Beuronu v Německu (odsud název). Jedná se o kulturní památku. Exteriér je postaven v neorománském slohu, ačkoli existovaly návrhy na stavby v beuronské architektuře. Zastavěná plocha kláštera je takřka 5 000 m2.

Od roku 1891, kdy byl kostel zasvěcen Zvěstování Panny Marie, se zde konaly a dodnes konají bohoslužby. Kostel byl postaven do písmene L, v klauzuře žijící benediktinky se modlily v chóru a od veřejnosti, která směla usednout v lodi kostela, tak nemohly být spatřeny. Tehdejší komunita čítala až sto třicet sester. V kostele se kromě původního mobiliáře dochovaly i velmi ceněné beuronské nástěnné malby.

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D., historik, vysokoškolský pedagog. Studoval historii a archivnictví na Filozofické fakultě UK, po absolutoriu v r. 1982 pracoval v Archivu Univerzity Karlovy jako odborný, později vědecký pracovník. Od r. 1994 působí na katedře německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií FSV UK, v letech 2008–2018 byl zaměstnán i v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Je autorem řady odborných prací z oblasti dějin vědy a vysokého školství, soudobých náboženských a církevních dějin a moderních dějin česko-německých a česko-rakouských vztahů. Již od poloviny 80. let se též zabývá působením Beuronské umělecké školy v českých zemích a působí i v institucích, které se jejímu duchovnímu a uměleckému odkazu věnují Nadační fond Malakim (Andělé) a je předsedou "Spolku přátel beuronského umění":www.beuron.cz.

Žánr

Architektura, Komentovaná prohlídka, Vzdělávání