Prohlídka kostela a kláštera sv. Gabriela

Genius loci v Gabriel Loci.

Prohlídka interiéru kostela a kláštera sv. Gabriela, kterou provede Sestra Petra Pavlíčková. Obě dvě místa účastníky pohltí svou unikátní atmosférou. V dnešní době je interiér kláštera a zejména kostela sv. Gabriela považován za nejstarší a nejpozoruhodnější ukázku beuronského umění na světě. Klášter sv. Gabriela patřil do roku 1918 ženskému benediktinskému řádu beuronské kongregace. Pro sestry ho vystavili beuronští benediktini z kláštera Emauzy na protilehlém břehu Vltavy, kteří se do Prahy přestěhovali z Beuronu v Německu (odsud název). Jedná se o kulturní památku. Exteriér je postaven v neorománském slohu, ačkoli existovaly návrhy na stavby v beuronské architektuře. Zastavěná plocha kláštera je takřka 5 000 m2.

Od roku 1891, kdy byl kostel zasvěcen Zvěstování Panny Marie, se zde konaly a dodnes konají bohoslužby. Kostel byl postaven do písmene L, v klauzuře žijící benediktinky se modlily v chóru a od veřejnosti, která směla usednout v lodi kostela, tak nemohly být spatřeny. Tehdejší komunita čítala až sto třicet sester. V kostele se kromě původního mobiliáře dochovaly i velmi ceněné beuronské nástěnné malby.

MgA. Sestra Petra Pavlíčková OSB, benediktinka z kláštera Venio na Bílé hoře. Sestry této komunity se řídí Řeholí sv. Benedikta, den je členěný rytmem společné a individuální modlitby, a práce. Sestry chodí do civilních zaměstnání, nenosí hábit, jen na modlitby oblékají chórový plášť. Sestra Petra vystudovala obor restaurování výtvarných děl malířských na AVU v Praze. Ve své diplomové práci se zabývala beuronskými malbami v kostele Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela. Účastníky provede klášterními budovami z pohledu sester benediktinek, které zde žily od roku 1889 do roku 1918–1919.

Žánr

Architektura, Komentovaná prohlídka, Vzdělávání