Prohlídka kostela a kláštera – Beuronské umění ve svatém Gabrielu

Prohlídka kostela a bývalého kláštera sv. Gabriela s benediktinkou a restaurátorkou, sestrou Petrou OSB z kláštera Venio, kláštera Benediktinek na Bílé Hoře.

Genius loci v Gabriel Loci.

Prohlídka interiéru kostela a bývalého kláštera sv. Gabriela, kterou provede sestra Petra OSB z kláštera Venio, kláštera Benediktinek na Bílé Hoře. Objekt, nyní nazýván Gabriel Loci, je momentálně využíván ke kulturním a soukromým eventům, pořádají se zdet výstavy/letní kino/divadla/galavečeře a v kostele pravidelné bohoslužby. V dnešní době je interiér kláštera a zejména kostela sv. Gabriela považován za nejstarší a nejpozoruhodnější ukázku beuronského umění na světě.

Klášter sv. Gabriela patřil do roku 1918 ženskému benediktinskému řádu beuronské kongregace. Pro sestry ho vystavili beuronští benediktini z kláštera Emauzy na protilehlém břehu Vltavy, kteří se do Prahy přestěhovali z Beuronu v Německu (odsud název). Jedná se o kulturní památku. Exteriér je postaven v neorománském slohu, ačkoli existovaly návrhy na stavby v beuronské architektuře. Zastavěná plocha kláštera je takřka 5 000 m2.

Od roku 1891, kdy byl kostel zasvěcen Zvěstování Panny Marie, se zde konaly a dodnes konají bohoslužby. Kostel byl postaven do písmene L, v klauzuře žijící benediktinky se modlily v chóru a od veřejnosti, která směla usednout v lodi kostela, tak nemohly být spatřeny. Tehdejší komunita čítala až sto třicet sester. V kostele se kromě původního mobiliáře dochovaly i velmi ceněné beuronské nástěnné malby.

Praktické informace:

  • Sraz je před kostelem.
  • Je doporučeno teplé oblečení a nabité mobily kvůli světlu.
  • Počet vstupenek na každou komentovanou prohlídku je omezen na 25 osob. Pokud jsou zde vstupenky vyprodány, kapacita je naplněna a na místě nebude možné již vstupenky zakoupit.
  • Děti do 12 let zdarma.
  • Prohlídka s přednáškou trvá cca 2 hodiny.
Žánr

Historie, Komentovaná prohlídka, Vzdělávání