Kostel a klášter sv. Gabriela na Smíchově

Prohlídka jednoho z nejzajímavějších kostelů v Praze a jeho kláštera, který je veřejnosti běžně uzavřen. Oba jsou naprosto unikátní ukázkou, světovou raritou takzvaného Beuronského slohu.

Kostel s ženským klášterem fungoval až do roku 1919, kdy je řád prodal československému Ministerstvu pošt a telegrafů s podmínkou, že kostel bude nadále využíván k bohoslužbám. Možná si někdo vzpomene, že zde bývalo poštovní muzeum. Výzdoba kláštera byla svěřena malíři, sochaři i architektu Peteru Dezideriu Lenzovi, který je zakladatelem Beuronské umělecké školy. Lenz se inspiroval ve starořeckém a egyptském umění, byl ovlivněn i starokřesťanským a byzantským uměním. Jeho nástěnné malby nesou prvky symbolismu a dekorativismu. Beuronský styl byl zcela osobitý, odlišný od všech ostatních. Nástěnné malby ve většině případech realizovaly samy sestry.

Účastníci prohlídky si projdou kostel a celý areál kláštera s rajskou zahradou, kapituní síň, refektář, knihovna atd., kde žily sestry benedikitnky.

Praktické informace:

  • Sraz: před vstupem do kostela, Holečkova ul.,
  • Doba trvání: 2 hodiny
  • Průvodce: Monica Bubna-Litic
Žánr

Architektura, Komentovaná prohlídka, Vzdělávání