Electric Universe: Karel Havlíček

Vystoupení hudebního skladatele a producenta Karla Havlíčka v prostorách Kostela sv. Gabriela v objektu Gabriel Loci v Praze se uskuteční 27. července 2023 od 19:00.

Electric Universe je koncept, který spojuje světy klasické a elektronické hudby. První část – klavírní koncert, se uskuteční v hlavní lodi kostela. Následovat bude elektronický set v prostorách krypty pod kostelem.

Výtěžek z akce bude věnován na nákup učebních pomůcek a hudebních nástrojů pro Školu Jaroslava Ježka, konkrétně ZUŠ pro zrakově postižené.

Žánr

Klasická